Zanimivo

Slomškovi opisi vsakdana

Veliko tovrstnih zapisov nimamo, zato je zanimivo pogledati idealno podobo družine tistega časa, kakor jo je naslikal kasnejši lavantinski škof A. M. Slomšek v svojem znamenitem delu »Blaže in Nežica v nedelskej šoli«, ki je prvič izšla leta 1842. Gre za družino bajtarja Tomaža, ki se je »zvučil po letu zidariti, po zimi pa stole mize, omare in take ropotije delati…« in nekdanje dekle Ance (»bogata ni bila, pa pridna, zastopna in poštena«). Po letu zakona se jima je rodil sin Blaže in leto za njim še hči Nežica.