Uredništvo

Tajništvo
Mali oglasi, zahvale/osmrtnice, naročnine
Telefon: 03 898 17 50
narocila@nascas.si
epp@nascas.si

Uredništvo
Diana Janežič, v.d. odgovorne urednice:
Telefon: 03 898 17 62
press@nascas.si

Podatki o podjetju:

Naš čas d.o.o.
Kidričeva cesta 2 a, 3320 Velenje
Davčna številka SI 55647553 (smo davčni zavezanec)
Matična številka: 5132053000
Poslovni račun: IBAN SI56 0242 6002 0133 854

Gospodarska družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču Celje v. št. SRG 2145/92. Osnovni kapital: 78.493,00 evrov.

Izvensodno reševanje sporov – Ponudnik Naš čas, časopisno-založniška in RTV družba, d.o.o., skladno z določbo 3. odstavka 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Ur. L. RS, št. 81/2015; ZiSRPS) svoje naročnike in stranke obvešča, da za reševanje potrošniškega spora ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS).