Šaleška danes / Gospodarstvo

Prvo srečanje regijske delovne skupne za oblikovanje predlogov za pripravo zakona o prestrukturiranju Savinjsko-Šaleške regije

Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije je v okviru izvajanja operacije »Center za pravični prehod« v Savinjsko–šaleški premogovni regiji v aprilu 2024 imenovala dve delovni skupini, skupino za oblikovanje predlogov za pripravo zakona o prestrukturiranju in skupino za oblikovanje predlogov za pripravo zakona o zapiranju Premogovnika Velenje.