Šaleška danes / Gospodarstvo

Premogovnik Velenje partner projekta REECOL

(Velenje, 30. 1. 2024) – Premogovnik Velenje je tudi v letu 2023 uspešno sodeloval pri prijavah mednarodnih projektov na Evropski raziskovalni sklad za premog in jeklo (RFCS). S strani evropske komisije je bil odobren razvojno-raziskovalni projekt REECOL – Ecological rehabilitation and long term monitoring of post mining areas (Ekološka sanacija in dolgoročni monitoring rudarskih površin po končanem izkoriščanju), ki se je začel izvajati julija lani in katerega partner je tudi Premogovnik Velenje.