Potrdili nagrajence in rebalans proračuna

drugim potrdili letošnje občinske nagrajence, ki bodo nagrade prejeli na osrednji slovesnosti v počastitev občinskega praznika konec septembra. Plaketo Občine Šoštanj bodo prejeli Društvo rokometna šola Sebastjana Soviča, Tomaž Slamek in Danica Sovič, priznanje Občine Šoštanj pa Kulturno turistično društvo Kulturnica Gaberke, Vinko Pejovnik in Franc Skornšek.

Poleg tega so svetniki potrdili tudi drugi rebalans proračuna Občine Šoštanj v višini nekaj manj kot 37,6 milijona evrov, pri čemer je treba poudariti, da je proračun tako visok zaradi državnih sredstev za odpravo posledic lanskih poplav in plazov. Župan Boris Goličnik je prepričan, da bodo do roka, to je do oktobra, izvedli dela iz predplačila države za sanacijo poplav, kar pa je neuresničljivo, so iz načrta del že umaknili. Napovedal je še en rebalans proti koncu leta.

V sklopu proračuna so sprejeli tudi sklep o razpolaganju z nepremičnim občinskim premoženjem.

Svetniki so potrdili še OPPN za blokovno gradnjo Metleče. S tem se v prostor na območju Metleč umešča 12 vila blokov v štirih sklopih po tri skupaj z zelenimi javnimi površinami in vso potrebno infrastrukturo.

Nadalje so svetniki sprejeli tudi Sklep o lokacijski preveritvi na območju Topolšice, manjšo dopolnitev pravilnika za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in sklep o povečanem normativu števila otrok v Vrtcu Šoštanj ter delu Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje v letu 2023.

Vprašanja svetnikov

Seznanili so se z nameni in cilji Občinske celostne prometne strategije, ki jih je predstavila Tatjana Marn iz podjetja Marn&Marn. Kot je povedala, gre za načrtovanje prometa s poudarki na ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti, za spremembo potovalnih navad in izboljšanje pogojev za hojo, kolesarjenje, javni prevoz in alternativne oblike mobilnosti. Na vprašanje enega od svetnikov, kako te cilje prometne strategije doseči v tako razpršeni občini, kot je šoštanjska, je Tatjana Marn odgovorila: »Na območju mesta Šoštanj prebivalstvo živi zgoščeno in se da veliko poti opraviti peš ali s kolesom. Dobra je tudi navezanost na Velenje, pri čemer je smiselno povečati frekvenco javnega prevoza. Za bolj oddaljene dele pa je smiselno razmišljati o bolj fleksibilnih oblikah prevoza, uporabi električnih koles …«.

Svetnika je v zvezi s projektom Plavajoče sončne elektrarne (PSE) na Družmirskem jezeru še zanimalo, ali je občina zainteresirana za mnenja strokovnjakov in neodvisnih institucij glede postavitve PSE, ali bo občinski svet še odločal o postavitvi, ker se postopek vodi na ministrstvu, ter na podlagi česa se bodo člani sveta odločali, če ne bodo dobili neodvisnih mnenj.

Župan Boris Goličnik je odgovoril, da bo velik del institucij, ki jih je naštel svetnik, sodeloval v presoji vplivov na okolje. »Če bo potrebna neodvisna študija, se bomo o tem skupaj odločali. Občinski svet bo sprejemal odločitev za ali proti, ne glede na vodenje

postopka z ministrstva in tudi če bodo vsi podali pozitivno mnenje, bomo o elektrarni še vedno odločali v Šoštanju,« je poudaril.