Skaza prejela certifikat kakovosti EQTM

Organko Daily
Naš čas

Velenje, 8. 7. - Certifikat EQTM za izdelke lastne blagovne znamke, vključno s kompostniki Bokashi Organko, dnevne posode za zbiranje bioloških odpadkov Organko Daily in namizni kuhinjski program, je rezultat predanega dela kakovostne ekipe in prizadevanj vseh zaposlenih podjetja Skaza v zadnjih letih. »Zato izrekam hvaležnost vsem sodelavcem, ki s svojim prispevkom zagotavljajo, da je naša kakovost prepoznana in cenjena,« je ob prejemu certifikata EQTM dejal Niko Medved, pomočnik direktorja Skaze.

Certifikat EQTM, ki velja tri leta, celostno ocenjuje posamezen izdelek, saj pokriva vse faze – od razvoja do prodaje in nenehnih izboljšav. Posebnost certifikata EQTM je, da se med procesom certifikacije preverja celotno poslovanje podjetja, čeprav se podeljuje posameznim izdelkom.

Certifikat EQTM prejmejo podjetja, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
    • Dokazovanje unikatnosti izdelka.
    • Finančna stabilnost.
    • Implementiran sistem vodenja kakovosti, ki zagotavlja stalno kakovost izdelka, kar podjetja nenehno spremljajo in razvijajo, da zadostijo pričakovanjem kupcev.

Poleg tega mora izdelek izpolnjevati naslednje pogoje:
    • Prisotnost na trgu vsaj 3 leta in razvoj s strani podjetja.
    • Vsaj 60 % proizvodnje v Evropi, v skladu z nacionalno in mednarodno zakonodajo.
    • Več kot 90 % skladnost z varnostnimi zahtevami za zdravje in okolje.

Slovenska podjetja s certifikatom EQTM, so Petrol, Unior, Gorenje idr.

Pridobitev certifikata EQTM potrjuje zavezanost kakovosti in trajnostnemu razvoju ter podjetje Skaza postavlja v središče pozornosti kupcev, ki iščejo vrhunsko kakovost. Verjamejo, da bo certifikat pozitivno vplival na prodajo izdelkov, kar je pomembno za krepitev blagovne znamke na slovenskem in globalnem trgu. Kot ambasadorji slovenskega gospodarstva, kot jih imenuje SPIRIT Slovenija, in prejemniki nagrad, kot so Big SEE in Red Dot, so ponosni, da potrošnikom zagotavljajo kakovost, ki jo potrjujejo prestižne nagrade in certifikati. Vse prejete nagrade in certifikati dajejo strankam zagotovilo, da izbirajo izdelke vrhunske kakovosti. Izdelke si lahko ogledate tukaj https://si.skaza.com/.

Pridobitev certifikata EQTM je pomemben korak za podjetje Skaza in potrjuje, da so na pravi poti k doseganju odličnosti in trajnostnega razvoja. Ponosni so, da smo se pridružili elitni skupini podjetij, ki izpolnjujejo najvišje standarde odličnosti, in se veselijo svetle prihodnosti, h kateri pomembno prispeva tudi certifikat EQTM.