Postati želijo najuspešnejša zadruga v Sloveniji

Prejemniki priznanj: Marijana Puncer, Milan Doler, Marija Hosner in Stanko Goličnik.
Naš čas

Med najzaslužnejšimi člani zadruge so tisti, ki so s svojim delom pustili pečat

Šoštanj, 28. junija – V dvorani REKS v Ravnah pri Šoštanju je potekal 32. redni občni zbor Kmetijske zadruge Šaleška dolina, ki je bil tudi priložnost za podelitev priznanj prizadevnim članom ter za izvolitev novega upravnega in nadzornega odbora.

Lani kljub velikim izzivom poslovali uspešno

Dogodek sta zaznamovala pozitivna energija in optimizem za prihodnost, kar je v svojem govoru poudaril direktor Ivan Drev. »Vem, da smo zelo uspešna zadruga,« je povedal. »Organi, ki so delovali v preteklih štirih letih, so opravili izredno dobro delo. Veseli nas, da smo uspeli znižati dolgove iz preteklosti in plačujemo vse obveznosti pravočasno. To je srčika naše zadruge in ključ do uresničevanja naše vizije – postati najuspešnejša zadruga v Sloveniji.«

Kljub izzivom preteklega leta, kot so bile poplave, ki so povzročile za več kot milijon in pol evrov škode, je zadruga poslovno leto zaključila z dobrim rezultatom. »Lahko rečem, da smo poslovali uspešno,« je nadaljeval Drev. »Zabeležili smo 61.500 evrov čistega dobička in ustvarili skupno realizacijo v višini 23,7 milijona evrov, kar je enako kot v letu 2022. To je velik uspeh, še posebej glede na to, da smo velik del leta namenili kriznemu reševanju sanacije poplav. Kljub vsemu ne smemo pozabiti na to, da lahko kmetijstvo in z njim povezane dejavnosti zaradi političnih razmer, naravnih ujm in drugih negativnih dejavnikov, na katere nimamo vpliva, hitro zaide v težave.«

Zato so v preteklih letih iz naslova čistega dobička formirali sklad v višini 350.000 evrov. Gre za sredstva, ki bi jih namenjali samozavarovanju kmetijske proizvodnje in ostalih nepredvidenih situacij. Lani jih ni bilo treba aktivirati, kar je dokaz poslovne moči in pravih odločitev zadruge, ob podpori zaposlenih in predsednika zadruge.

Več v današnjem Našem času.