Mlekarna Celeia z jasnimi cilji in s slovenskim lastništvom

Mlekarna Celeia
Naš čas

Načrtujejo širitev palete izdelkov in nadaljevanje prenove proizvodnje z do okolja prijaznimi tehnologijami

Mlekarna Celeia je začrtala svoj prihodnji razvoj. Ostaja trdno v lasti kmetijski zadrug in se bo v prihodnosti premišljeno usmerila v širitev posameznih segmentov proizvodnje mlečnih izdelkov in nadaljevala s posodobitvijo proizvodnje v skladu s trajnostnimi, do okolja prijaznimi smernicami. Z zavezo po odkupu le najboljšega mleka slovenskih kmetij brez gensko spremenjenih organizmov (GSO) bodo še naprej zavestno skrbeli za ohranjanje slovenskega podeželja in podporo družinskim kmetijam, na katerih ponekod mleko prirejajo že več generacij.

Mlekarna Celeia je največja mlekarna v slovenski lasti, ki svoje izdelke proizvaja izključno iz slovenskega mleka. Mleko, ki je v celoti pridelano po standardu brez GSO, odkupuje z več kot 600 kmetij iz Savinjske, Šaleške, Koroške, širše Celjske in Kozjanske regije. Poleg tega so tudi so prva in edina slovenska mlekarna, ki odkupuje seneno mleko. Vse to jim nalaga veliko odgovornost do slovenskih kmetij, in v času, ko slovensko živilsko-predelovalno industrijo pretresajo prevzemi tujcev, ostajajo trdno v lasti kmetijskih zadrug.
»Kmečko razmišljanje je že skoraj 200 let nespremenjeno – raje imajo zemljo v lasti kot najemu, saj nikoli ne veš, kaj bo lastnik naredil z njo oz. kako dolgo jo boš lahko obdeloval. Podjetniško razmišljanje k temu dodaja, da je dobro imeti v lasti rodovitno zemljo. Pri nas zasledujemo obe miselnosti in delamo na tem, da ostanemo največja slovenska zadružna mlekarna. Letošnji poslovni rezultati so spodbudni, ohranjamo dobro prodajo, konkurenčno ceno mleka in načrtovano dobičkonosnost,« pojasnjuje direktor Mlekarne Celeia Vinko But.

Povezanost s kmeti jih dela unikatne

Kot odgovoren lastnik Mlekarne Celeia kmetijske zadruge enakovredno pozornost posvečajo razvoju, razumevanju kmetov, ki dajejo v odkup mleko, in zaposlenim v mlekarni oz. tudi v posameznih zadrugah: »Takšen pogled odgovornega lastnika je zahteven, a ravno to mu daje poseben status in je na neki način unikatno,« pojasnjuje predsednik Nadzornega sveta Mlekarne Celeia Stane Levart in dodaja: »Danes Mlekarna Celeia izkazuje razvojno stabilnost, vlaga v tehnološki razvoj, v zadnjem obdobju dosega dobre prodajne rezultate in je tudi kot plačnik mleka zelo konkurenčna.«
V svoji strategiji, ki so jo začrtali za naslednja štiri leta, v Mlekarni Celeia med drugim dajejo poudarek premišljenim poslovnim potezam, ki se dotikajo: »Povečanja količinske prodaje in tržnih deležev blagovnih znamk Mlekarne Celeia, močnejše prepoznavnosti in pomladitve blagovne znamke, zagotavljanja trajnostnega razvoja, implementacije digitalne kulture ter izboljšanja produktivnosti in donosnosti,« razlaga direktor in dodaja: »Želimo ostati uspešna slovenska zadružna mlekarna, ki bo zanesljiv partner našim kmetijam in nepogrešljiv ponudnik mlečnih izdelkov,« izpostavlja But, predsednik nadzornega sveta pa dodaja: »Z našo razvojno strategijo želimo poudariti slovenski zadružniški, kmečki lastniški pristop, in prepričan sem, da nam bo prihodnost naklonjena. Bližina in povezanost z našimi kmeti in zadrugami nas dela unikatne, in to moramo razvijati še naprej,« zaključuje Levart.