Med mladostniki uporaba novih tobačnih in povezanih izdelkov narašča

Veliko mladih je mnenja, da je elektronska cigareta bolj »varna« oblika kajenja, a temu žal ni tako – Otroci in mladostniki v primežu tobačne industrije

31. maja smo obeležili svetovni dan brez tobaka, ki letošnje leto nosi slogan »Otroci in mladostniki v primežu tobačne industrije«. Med mladostniki uporaba novih tobačnih in povezanih izdelkov narašča, kar je zelo zaskrbljujoče, ob svetovnem dnevu brez tobaka opozarjajo na NIJZ. Tudi izdelki, kot so elektronske cigarete, vsebujejo nikotin, eno najbolj zasvajajočih drog. Ravno zasvojenost pa vodi v vseživljenjsko uporabo teh izdelkov.

V Sloveniji še vedno kadi približno vsak četrti odrasli

Ljudje največkrat začnejo kaditi že kot otroci, mladostniki ali redkeje kot mladi do dopolnjenega 25. leta. Po 25. letu so novi kadilci zelo redki. »Pri nas vsako leto okoli 3.000 ljudi umre zaradi bolezni, ki jih povzroča kajenje tobaka. Starost umrlih je v aktivni dobi med 30. in 59. letom. Pljučni rak je najbolj pogost, okoli 90 odstotkov pljučnega raka je posledica kajenja tobaka,« pravi dipl. med sestra Centra za krepitev zdravja ZD Velenje Sanja Korotančnik, ki se ji zdi ozaveščanje otrok in mladostnikov o škodljivi rabi tobaka zelo pomembno. Kako poteka? »Potekajo različne kampanje o ozaveščanju škodljive raba tobaka, v šolah na predavanjih, s praktičnimi prikazi (razne slike o posledicah rabe tobaka), nasveti, pogovori, spodbudami, da tudi sami povedo, kaj si mislijo o tem (če so že poskusili, kako so se počutili, koliko vedo o škodljivosti). Veliko vlogo pri ozaveščanju in zaščiti otrok in mladostnikov pred tobakom pa imajo starši, sorodniki in tudi prijatelji. To so osebe, ki jim mladi zaupajo in jim najbolj verjamejo,« odgovarja Sanja Korotančnik.

Katere tobačne izdelke mladi največ uporabljajo?

Uporaba tobačnih izdelkov je med mladimi zelo pogosta, ker tobačna industrija vedno znova najde način, da mlade premami, da posežejo po teh izdelkih, razne slike različnih okusov, napise ne smrdi (vejpi, iqosi..) ter brezdimni izdelki (fuge). »Opažamo, da mladi radi posegajo po teh izdelkih, ker jih zanima, če bodo v določeni družbi izpadli 'kul', nenazadnje pa tudi, da bi neki družbi pripadali. Žal pa je tako, da se ne zavedajo, da to ni prav, da so izdelki zelo zasvojljivi, da so zelo škodljivi in da se te nadloge zelo težko rešiš. Veliko jih misli, da je elektronska cigareta bolj »varna« oblika kajenja tobaka, a temu žal ni tako. Baterija, ki segreva posebno tekočino, to spremeni v aerosol, ki ga nato vdihuje uporabnik, ki pa je ob tem izpostavljen številnim rakotvornim, dražilnim in strupenih snovem, kot so nikotin, vlažilci oz. topila, arome, aldehidi, hlapne organske spojine, kovine, itd.«

Marca letos so bile v Sloveniji uradno potrjene spremembe tobačne zakonodaje

Strategija za zamejevanje nevarnega kajenja z naslovom Za Slovenijo brez tobaka 2020‒2030  napoveduje, da naj bi do leta 2040 tobačne izdelke uporabljajo manj kot 5 odstotkov starejših od 15 let. »Marca letos so bile v Sloveniji uradno potrjene spremembe tobačne zakonodaje.  Največja dosežka spremenjene zakonodaje sta prepoved vseh arom (razen arome tobaka) v elektronskih cigaretah in gretih tobačnih izdelkih ter skrajšanje prehodnega obdobja prepovedi kadilnic. Zakon je začel veljati 24. aprila letos. Prepoved arom v ogrevanih tobačnih izdelkih je začela veljati 24. maja, prepoved arom v e-cigaretah bo  stopila v veljavo 24. aprila 2025, prepoved kadilnic pa konec leta 2025,« še izpostavi dipl. med sestra Centra za krepitev zdravja ZD Velenje Sanja Korotančnik.