Župan gostil veleposlanika Republike Kosovo

Veleposlanik Republike Kosovo nj.

eksc. Valdet Sadiku je ob obisku Velenja izpostavil dobro sodelovanje albanske skupnosti z lokalno samoupravo. Pozval je k nadgradnji sodelovanja med mesti in tudi med državami na področju gospodarstva, turizma, podjetništva … Pohvalil je projekte, ki jih načrtujemo v okviru prestrukturiranja. Gosta je sprejel župan Mestne občine Velenje Peter Dermol s sodelavci.

Veleposlanik se je županu in sodelavcem zahvalil za podporo, ki jo nudijo predstavnikom albanske skupnosti v našem mestu. Poudaril je, da se albanska skupnost v mestu dobro počuti in odlično sodeluje z lokalno skupnostjo. Kljub nekaterim izzivom v preteklosti je izpostavil, da so vidni pozitivni rezultati na področju asimilacije priseljencev. Zahvalil se je za odlično predstavitev in pohvalil projekte, ki jih načrtujemo v prihodnosti – Center prihodnosti, inkubator TecHub i4.0 in drugi.

Župan je obenem poudaril, da MO vlaga veliko energije , da vsem občanom zagotavlja dobre pogoje za življenje, raznolike in kvalitetne možnosti za delo ter izobraževanje, načrtuje nova stanovanja, izvaja programe, ki bodo omogočali čim lažji prehod iz premogovne regije.