Naslednja dva tedna višje cene bencina, dizla in kurilnega olja

Ob nespremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od danes, 2. julija do vključno ponedeljka 15. julija, znašale 1,479 evra za liter bencina, 1,507 evra za liter dizelskega goriva in 1,145 evra za liter kurilnega olja.

Za liter NMB 95 bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,45824 evra na liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,479 evra na liter (pred spremembo 1,445 evra na liter), pri 50-ih litrih to znese 73,95 evra.

Liter dizla bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,42538 evra na liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju znašal 1,507 evra na liter (pred spremembo 1,455 evra na liter), kar pri 50-ih litrih znese 75,35 evra.

Za liter kurilnega olja bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,15085 evra na liter, v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,145 evra na liter (pred spremembo 1,089 evra na liter). Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.145 evrov (brez prevoza).

Marže trgovcev so, v skladu z vladno Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0783 evra za liter dizelskega goriva in 0,0794 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto, katere ceste so avtoceste in hitre ceste pa določa Uredba o kategorizaciji državnih cest.