Premogovnik Velenje ima novi požarni rov

Požarni rov
Naš čas

Velenje, 1. 7. 2024 – Premogovnik Velenje je na industrijskem območju področja sanacije ugreznin (PSU) Leženj za potrebe urjenja svoje Jamske reševalne čete ter premogovniških gasilk in gasilcev izdelal novi požarni rov. Prejšnjega, ki se je nahajal med Škalskim jezerom in deponijo odpadkov, smo morali zaradi del in aktivnosti, ki na tem delu potekajo zaradi izgradnje nove hitre ceste proti Koroški, likvidirati.

V sredo, 15. maja 2024, je v novem rovu potekala prva reševalna vaja Jamske reševalne čete. Vaja je bila uspešna, pogoji v rovu pa so zelo realno ponazorili dejanski požar v jami. Glede na to, da smo zgradili rov, ki je edini takšen v Sloveniji, so zanimanje zanj izkazale tudi druge institucije, kot so gasilci, civilna zaščita idr.

Jamska reševalna četa Premogovnika Velenje bo letos obeležila že 117 let delovanja. V Rudarsko reševalno službo, znotraj katere deluje tudi Jamska reševalna četa, je vključen 101 član. Od tega je 81 aktivnih jamskih reševalcev in 20 drugih članov (oskrbniki, tehnično vodstvo in vodstvo), ki so podpora Rudarski reševalni službi.

Premogovniški reševalci delujejo predvsem v okviru Premogovnika Velenje. V primeru potrebe lahko delujejo tudi v drugih rudniških in jamskih objektih v Sloveniji in tudi v tujini, saj je Rudarska reševalna služba Premogovnika Velenje že vrsto let vključena tudi v sistem Civilne zaščite, ki deluje v okviru Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Foto: Boris Sotler