PSE ni naša konkurenca

Družmirsko jezero
Naš čas

Pri vseh projektih v TEŠ iščejo sinergije – PSE je ključnega pomena tudi za izvedbo drugih energetskih projektov v dolini

Mag. Branko Debelak, direktor TEŠ, je o tem, kaj pomeni postavitev sončne elektrarne na Družmirskem jezeru za TEŠ, povedal: »Javna predstavitev projekta je eden prvih korakov na – po mojem mnenju – zelo zahtevni poti prestrukturiranja Šaleške doline, in sicer od okoljsko bolj spornih tehnologij do manj spornih, trajnostnih. Ključnega pomena pa je tudi za izvedbo drugih projektov v dolini. Ne pomeni samo nadaljevanja pridobivanja električne energije, ampak bo pozitivno vplival na koncu tudi na cenovno politiko v zvezi s toplotno energijo. Energija, pridobljena iz PSE, se lahko nameni za proizvodnjo toplotne energije iz drugega projekta, ki ga že imamo – to je izdelava toplotne črpalke za potrebe daljinskega ogrevanja.«

Kot poudarja, pri vseh projektih, ki jih ima TEŠ v svoji strategiji, usklajeni tudi z lastnikom, HSE, poskuša zasledovati sinergije. »Tako je v teku že projekt NAHV, to je vodikov projekt treh dolin, v okviru katerega naj bi bilo na naši lokaciji proizvedenih letno okoli 3.000 ton vodika, ki mora biti zelen. Električna energija, ki jo bomo porabljali pri tej proizvodnji, mora priti iz obnovljivih virov,« pravi Debeljak.

S postavitvijo PSE na Družmirskem jezeru bi ob TEŠ zrasel nov »proizvajalec« električne energije, ki pa, po besedah mag. Debeljaka, ne predstavlja njihove konkurence. »Vlada RS je sprejela sklep o prekinitvi uporabe premoga za proizvodnjo električne energije do leta 2033. Strategija sledi temu cilju, a hkrati se zavedamo, da ob izstopu iz premoga ne bo več 33 odstotkov električne energije, ki jo zdaj pridobimo iz premoga. Zato smo začeli s projekti, ki bodo na neki način nadomestili en del te proizvodnje. To ni konkurenca. To je projekt v okviru HSE. PSE naj bi ob inštalirani moči 140 MW proizvedla na leto okoli 150 GWh, TEŠ pa zdaj proizvede malo manj kot 3000 GWh. Torej bo energije še manjkalo in poleg PSE bo treba zgraditi za to, da bomo do neke mere obdržali uvozno neodvisnost oziroma kontrolirano odvisnost, še precej drugih virov, ne le na tej lokaciji,« je sklenil mag. Debeljak.