Občinski praznik je priložnost za povezovanje ljudi

Bojan Borovnik
Naš čas

Občina Mislinja bo skoraj cel junij s športnimi, družabnimi in zabavnimi prireditvami praznovala občinski praznik

Mislinja, 12. junija – V Občini Mislinja med 8. in 22. junijem poteka bogat program prireditev ob občinskem prazniku. Zanimivo je, da datum praznika ni določen. Takole piše na njihovi spletni strani: »Za praznovanje občinskega praznika je bil v osnovi predviden dan, ko je Mislinja postala občina, kasneje pa je v letu 1997 z Odlokom o določitvi občinskega praznika Občine Mislinja praznovanje prestavila na zadnji teden oz. soboto v juniju – na ta način sta se občinsko druženje in slavje premaknila bolj v poletne dni. Občinski praznik se vsako leto prične s prižigom oglarske kope. V sklopu praznika skozi ves teden potekajo razne kulturno-športne prireditve, katerih vrhunec predstavlja sobotna osrednja slovesnost s svečano sejo, na kateri se podelijo občinska priznanja Občine Mislinja.«
Svečana seja bo torej to soboto, 15. junija, ob 10. uri v veliki dvorani PC Lopan, mi pa smo ob občinskem prazniku nekaj vprašanj zastavili županu Bojanu Borovniku.

Kako ocenjujete pomen občinskega praznika za Mislinjo in kako prispeva k povezovanju skupnosti?

»Menim, da ima občinski praznik za Mislinjo izjemen pomen. Občani so praznik vzeli za svojega in se ob mnogih prireditvah in družabnih dogodkih, posvečenih temu prazniku, radi družijo in se ob tem povezujejo. To se mi zdi v današnjem času in hitrem tempu življenja še posebej pomembno za vse nas, da si vzamemo čas za ljudi, s katerimi sobivamo.«  

Menite, da je letos program še posebej bogat ali drugačen kot prejšnja leta?

»Program je letos izjemno bogat in ponuja prireditve za vse okuse in starosti. S svojimi aktivnostmi se predstavljajo društva, vaške skupnosti in druge organizacije. Na svečani seji bomo podelili tudi občinska priznanja. Pestro pa bo dogajanje tudi v velikem šotoru na športnem igrišču pod OŠ Mislinja, kjer nas bodo v petek, 14. junija, zabavali Luka Basi, ansambel Stil ter DJ Ney, v soboto pa ansambel GAS. Nedelja je Dan za mulce z Dejanom Dogaja, da ne bomo lačni, pa bo poskrbela »Kuhna na fraj«. Sicer pa vsa dogajanja objavljamo na spletni strani občine, na občinskem FB-profilu, po radiu, s tiskanimi plakati, zloženkami itd. Skratka, vsak bo lahko našel kaj zase, tako da tudi to priložnost izkoriščam, da vas povabim na naše prireditve.«  

Na svečani seji vsako leto podelite priznanja najzaslužnejšim. Kdo so letošnji nagrajenci?

»Zlati grb bo prejel Tone Gašper, srebrnega Peter Tovšak in bronasti grb Centernorma, d. o. o., in Vabo, d. o. o. Priznanje občine bosta prejeli Jerica Založnik, ŠRD Mislinja – sekcija Flamenko in Eko kmetija Adam. Zahvale občine bomo podelili kmetijam Pruž, Grabner, Podlesnik in Nogar.
Več je županovih priznanj. Prejeli jih bodo Lovska družina Mislinja, Smučarsko skakalni klub Mislinja, Vuk Delič, starejši dečki – Korovolley Mislinja, dekleta male odbojke – Korovolley Mislinja, Alen Šošter, Marko in Ana Mari Rošer ter Nives Gošnjak. Priznanja na področju športa pa bosta prejela Teja Mencinger in Jernej Glažar.«

Kakšne so ključne prednosti nove kolesarske povezave za lokalno prebivalstvo? Pričakujete povečano število obiskovalcev iz drugih regij?

»Nova kolesarska povezava je zelo velika pridobitev za našo občino, saj povezuje sosednji občini, Mislinjo in Velenje, hkrati pa tudi dve regiji, Koroško in Savinjsko-Šaleško. Lokalnemu prebivalstvu omogoča vožnjo s kolesom v službo, šolo in po drugih opravkih v Velenje. S tem izpolnjujemo cilje trajnostne mobilnosti, hkrati pa omogoča kolesarjenje po novi kolesarski poti prijetno rekreacijo našim občanom.
Na njej že opažamo povečano število kolesarjev iz drugih regij, sploh ob vikendih. Veliko pa jih pričakujemo tudi čez poletje. Zagotovo gre za najbolj atraktivno in zanimivo kolesarsko doživetje v Sloveniji.«

Katere so glavne prioritete prometne strategije za Mislinjo v prihodnjih letih?

»Ravno v teh dneh začenjamo s pripravo dokumenta Občinske celostne prometne strategije. Pripravo dokumenta smo zaupali podjetju Masterplan, d. o. o., iz Maribora. V tej strategiji bo temelj novelacije veljavne celostne prometne strategije, ki je bila sprejeta leta 2017, zagotovo treba upoštevati novo kolesarsko povezavo. Sicer pa je podjetje Masterplan, ki je opravilo analizo realiziranih ciljev iz Prometne strategije iz leta 2017, ugotovilo, da smo večino zastavljenih ciljev dosegli. Velik izziv na področju prometa ostajajo obnova in posodobitev državne ceste skozi Hudo luknjo in gradnja dveh krožišč, in sicer v Doliču pri gostišču Jožko in v Šentlenartu pri glavni avtobusni postaji, ter ureditev križišča v Stražah pri odcepu Mrakov graben.«

...

Celoten inetrvju si preberite v aktualni številki Našega časa.