Šaleška danes / Politika

Vlada zagotovila milijon evrov za tovarno televizorjev v Velenju

Ljubljana – Vlada je danes na seji njenega odbora za gospodarstvo družbi Hisense Europe Electronics odobrila milijon evrov nepovratnih sredstev za tovarno televizorjev na območju Gorenja v Velenju. Tovarno so sicer zagnali že januarja letos. Vlada je projekt povečanja proizvodnih zmogljivosti tovarne televizorjev v Velenju uvrstila v načrt razvojnih programov 2021-2024 državnega proračuna in odobrila nepovratna sredstva za začetne investicije v opredmetena osnovna sredstva do skupne višine 997.734 evrov. V trenutni tovarni je mogoče narediti dva milijona televizorjev letno, po zaključeni zadnji fazi projekta pa bo proizvodna zmogljivost tovarne znašala 3,9 milijone televizijskih aparatov letno, za kar bo predvidoma skupaj potrebnih osem avtomatiziranih proizvodnih linij. Projekt povečanja proizvodnih zmogljivosti tovarne televizorjev je razdeljen na zaporedne faze v skupnem obdobju treh let. Vrednost investicije v tovarno televizorjev je bila sedem milijonov evrov.  

Zaradi TEŠ vroče v OO SD Šoštanj

Šoštanj – Ker so bili člani predsedstva OO SD Šoštanj razočarani nad sklepom Sveta Mestne občine Velenje v zvezi s sosežigom v TEŠ, saj je bila z njim, kot ocenjujejo, pot do sosežiga še vedno odprta in ta ni možen le v »danih« okoliščinah, je odstopil večji del članov predsedstva, posledično pa se je razpustilo predsedstvo Občinske organizacije SD Šoštanj, predsednica Bojana Žnider pa je izstopila tudi iz stranke in bo v svetu Občine Šoštanj do konca mandata delovala kot samostojna svetnica.