Šaleška danes / Politika

Podžupan Šoštanja Boris Lambizer

Šoštanjski župan Boris Goličnik je 6. januarja za podžupana imenoval Borisa Lambizerja, ki bo to funkcijo opravljal nepoklicno in bo zadolžen predvsem za koordinacijo dela delovnih teles Občine Šoštanj, koordinacijo dela s krajevnimi skupnostmi, pomoč županu pri delu na področjih cestnega gospodarstva, komunalnih zadev, zaščite in reševanja, sodelovanje pri pripravi prostorskih aktov in strateških dokumentov Občine Šoštanj, za aktivno sodelovanje pri realizaciji projektov in ostale naloge po pooblastilu župana.