Srečanje s predstavniki verskih skupnosti

Ob svetovnem dnevu religij so na MO Velenje pripravili srečanje predstavnikov verskih skupnosti, ki delujejo v naši občini.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol se zahvaljuje vsem lokalnim verskim voditeljem, da spodbujajo medkulturni dialog. Vsi prisotni so se strinjali, da je tudi v prihodnje potrebno občanom zagotavljati kvalitetne pogoje za življenje. Izpostavili so dobro sodelovanje tako z lokalno skupnostjo kot tudi med različnimi verskimi skupnostmi.

Na območju občine delujejo katoliška, pravoslavna, islamska skupnost in tudi evangelijska krščanska cerkev, krščanska adventistična cerkev ter Jehovove priče.