Prihodki višji, odhodki nižji

Na zadnji seji svetnikov Občine Šmartno ob Paki so tri od sedmih točk dnevnega reda obravnavale finance.

Osrednji dokument je bil predlog odloka o občinskem proračunu za prihodnje leto, ki je bil soglasno potrjen s nekaj spremembami v primerjavi z osnutkom. Župan Janko Kopušar je poudaril usklajenost proračuna s potrebami porabnikov, ki so bile usklajene med javno razgrnitvijo osnutka.

Največje spremembe v proračunu vključujejo dodatna sredstva za kmetijstvo, zlasti za aditive zoper smrad gnojnice, subvencije za najem kontejnerjev in odvoz odpadkov občanom s težavami. Prav tako so dodana sredstva za načrtovanje večnamenske športne dvorane. Kopušar je pojasnil, da so prihodki višji, odhodki pa nižji od pričakovanj, brez načrtovanega dodatnega zadolževanja.

Občina načrtuje 4,2 milijona evrov prihodkov in več kot 7,1 milijona evrov odhodkov, pri čemer razlika izhaja iz državnih sredstev za odpravo posledic neurij. Svetniki so tudi potrdili višje zneske na položnicah za ravnanje z odpadki, kjer bodo gospodinjstva plačala 1,5 evra več za črne zabojnike in 2,6 evra več za mešane komunalne in biološke odpadke.

Glede nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je bil sprejet predlog občinske uprave za dvig vrednosti točke od 1. januarja 2024, pri čemer bo za poslovne in stanovanjske objekte višja za 18 %, za nepozidana stavbna zemljišča pa za 80 %. Župan je pojasnil, da je dvig za nepozidana zemljišča namenjen spodbujanju lastnikov k ponudbi na trgu ali gradnji.

Več v zadnji številki Našega časa (52), ki je izšla 29. decembra.