Mladi bodo ponovno lepšali Šoštanj

Občina Šoštanj letos ponovno organizira počitniško delo v času poletnih počitnic z namenom omogočiti dijakom in študentom delovno preživljanje prostega časa. Prijavijo se lahko vsi mladi, ki bodo do opravljanja dela dopolnili 15 let, so zaključili osnovno šolo in imajo stalno prebivališče v občini Šoštanj. “S projektom »Mladi lepšajo Šoštanj in okolico« želimo pri mladih še naprej spodbujati medsebojno ter medgeneracijsko povezanost in povezanost s krajem, v katerem živijo. To je tudi priložnost za ustvarjanje novih poznanstev in sklepanje novih prijateljstev. Eden od glavnih namenov akcije pa je spodbujanje in utrjevanje pomena čistega in urejenega okolja, v katerem živimo”, sklenejo na šoštanjski občini.

V letošnjem letu bo sprejetih predvidoma 100 dijakov in študentov. Omejevanje sprejetih bo odvisno od števila prejetih vlog, kriterij izbora pa bo kombinacija starosti počitnikarjev, datuma oddaje vloge, ocen dela preteklega leta, drugih znanj in izkušenj ter drugih dejstev. Na občini dodajajo, da bodo v letošnjem letu imeli prednost tisti, ki v preteklosti še niso delali, ter tisti, ki so se v preteklih letih posebej izkazali. V izboru bodo upoštevali vloge, ki jih bodo prejeli do vključno petka, 14. junija letos. Vloge sprejemajo na izključno na pripravljenih obrazcih, ki jih najdete na njihovi spletni strani.