HSE državi vrnil vseh 492 milijonov evrov pomoči

Termoelektrarna Šoštanj
Naš čas

Hitro vračilo HSE omogoča nove projekte – TEŠ z nedelovanjem ne zmanjša položnic porabnikom električne energije, meni dr. Franc Žerdin

Ljubljana, 30. maja – Holding Slovenske elektrarne (HSE) je državi kot del povračila naknadnega vplačila kapitala iz decembra 2022 vrnil še 75 milijonov evrov. S tem je povrnil celoten znesek pomoči v višini 492 milijonov evrov.

Omenjeni znesek je SDH decembra 2022 družbi HSE kot krovnemu podjetju enega od dveh energetskih stebrov v državi odobril kot naknadno vplačilo kapitala za premoščanje izrednih likvidnostnih razmer, ki so bile posledica energetske krize, izjemno nizke hidrologije in zaustavitve Termoelektrarne Šoštanj zaradi zaprtja enega od dveh odkopnih polj Premogovnika Velenje.

Generalni direktor HSE Tomaž Štokelj je zmožnost povračila državne pomoči ob dobavljanju elektrike po reguliranih cenah pripisal uspešnemu poslovanju skupine HSE v letu 2023 in prvi polovici letošnjega leta. Tega, kot je prepričan, »brez zavzetega dela zaposlenih, dobrega obvladovanja tveganj in učinkovitega upravljanja lastne proizvodnje in trgovanja z električno energijo ne bi uspeli doseči«.

Kot so še navedli v HSE, jim hitro odplačilo obveznosti do države omogoča, da bodo še pospešili gradnjo hidroelektrarn ter sončnih in vetrnih elektrarn, se posvetili vlaganjem v vodikove tehnologije, geotermijo, biomaso in tehnologije, povezane s fleksibilnostjo, digitalizacijo, e-mobilnostjo, pametnimi omrežji, hranilniki in virtualnimi elektrarnami. »Pomembno vlogo bosta v prihodnosti igrali tudi maloprodajni družbi, ECE in Energija plus, ki bosta z novimi produkti in storitvami aktivno gradili okoljsko ozaveščeno mrežo končnih odjemalcev električne energije,« so v sporočilu za javnost še navedli v HSE.

TEŠ ni pametno ustavljati

Za komentar vračila dolga smo vprašali dr. Franca Žerdina, nekdanjega direktorja Premogovnika Velenje. »Vesel sem, da je holding ta dolg državi odplačal, še bolj pa bom vesel, če se bo to poznalo tudi pri ekonomskem rezultatu premogovnika in TEŠ. Kaj s tem mislim?

...

Celoten članek je na voljo v današnjem Našem času.