Zaposleni na upravnih enotah prenehali s stavko

Upravna enota Velenje
Naš čas

Stavka je prinesla nekatere spremembe in prilagoditve, ki bodo izboljšale delovne razmere zaposlenih na upravnih enotah in posledično tudi kakovost storitev

Velenje, 8. julija – Po večmesečnih prizadevanjih so zaposleni na upravnih enotah s sklenitvijo stavkovnega sporazuma, ki so ga njihovi predstavniki v petek podpisali z ministrom za javno upravo Francem Propsom, prenehali s stavko. Stavka, ki se je na večini upravnih enot začela 13. marca, sprva v obliki stavkovnih sred, je bila s 15. majem še dodatno zaostrena in potekala vsakodnevno. Zaposleni so s stavko zahtevali dvig plač za sedem plačnih razredov, izenačitev nazivov zaposlenih na enotah z nazivi na ministrstvih, uvedbo dodatka za gotovinsko poslovanje ter povečanje kadrovskega načrta na določenih enotah.

Predsednica sindikata UE Velenje Danica Pustatičnik je izpostavila, da so kljub postavljenim zahtevam in trenutnim razmeram dosegli dogovor, ki omogoča nagrajevanje zaposlenih za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, še posebej tam, kjer so nadpovprečne obremenitve in zaostanki. »V ta namen bo imenovana posebna skupina, v kateri bodo tudi predstavniki zaposlenih, ki bodo določali merila in kriterije za nagrajevanje. Prav tako bo oblikovana stalna posvetovalna delovna skupina, ki bo skrbela za optimizacijo delovnih procesov. Želeli bi več in hitrejše ukrepanje. Dogovorjeno je bilo tudi, da se bo ugotavljalo, kje je prenizek skupni kadrovski načrt in bodo tam omogočene dodatne zaposlitve.«

Upravne enote znova nemoteno obratujejo

»Stavkali smo samo ob sredah, zato zdaj povečanja ne pričakujemo. No, vmes se je sicer več ljudi iz drugih območij pripeljalo v Velenje in pri nas urejalo zadeve, zato nekega večjega navala ne pričakujemo.«  
Glede splošnega razpoloženja na upravni enoti je Pustatičnikova povedala: »Prisotno je olajšanje, ker so se sindikalne aktivnosti umirile. Vendarle moramo vedeti, da nobena stavka ni enostavna. Malo je tudi upanja, da se bo situacija za upravne delavce začela premikati. Opozorili smo nase in upamo, da je država videla, da brez upravnih enot ne more. Kljub temu bomo zadovoljni šele, ko bo zagotovljen tudi dodaten kader. Na naši upravni enoti smo stavkali le ob sredah, a brez dodatnega zaposlovanja in ljudi, glede na veljavno zakonodajo in postopke, ki jih moramo izvesti, večjih premikov ne moremo pričakovati.«