Uspešno poslovanje Bolnišnice Topolšica

Topolšica, 10. junija – Svet zavoda Bolnišnice Topolšica se je na svoji 8. redni seji seznanil s poslovanjem zavoda v prvih štirih mesecih letošnjega leta. Franci Lenart, predsednik sveta zavoda, je pojasnil, da je bil program zdravstvenih storitev  presežen tako v akutni bolnišnični obravnavi kot tudi v večini specialističnih ambulantnih dejavnostih. Poslovni izid izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 247.225 evrov, kar predstavlja 4,5 % ustvarjenih celotnih prihodkov. Bistveno se je zmanjšala tudi skupna zadolženost zavoda, prav tako pa se zmanjšujejo tudi zapadle obveznosti do dobaviteljev.

Na seji so potrdili tudi Strateški razvojni načrt bolnišnice za obdobje 2024 – 2029, v katerem so prikazane usmeritve, cilji in načrti za delovanje zavoda, usmerjeni v izboljšanje in razvoj storitev, kot tudi zagotavljanje najvišje ravni zdravstvene oskrbe za paciente.
Člani sveta zavoda so na seji izrazili zadovoljstvo z delom bolnišnice in pohvalo vsem zaposlenim za dosežene rezultate.