Podpis pogodb za izvedbo obnove Stare elektrarne – centra prihodnosti

Obstoječe stanje
Naš čas

V četrtek, 20. junija, bodo ob 13. uri v protokolarni sejni sobi Mestne občine Velenje pripravili uraden podpis dveh pogodb: Pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo GOI del za izvedbo obnove Stare  elektrarne – centra prihodnosti, ki jo bodo podpisali z izvajalcem podjetjem VG5, d. o. o., in Pogodbe za Storitve svetovalnega inženirja in nadzornika pri izvedbi projekta obnove Stare  elektrarne – centra prihodnosti s podjetjem PROJEKT, d. d., Nova Gorica. Prva pogodba bo v višini 28.999.400 evrov, druga pa v višini 663.314 evrov (DDV je pri obeh že zajet). Več kot 80 % sofinancerski delež pričakujemo s strani Sklada za pravični prehod.

Pogodba za projektiranje in izvedbo s podjetjem VG5, d. o. o., se v delu gradbenih in obrtniških del sklepa pod odložnim pogojem, kar pomeni, da se s podpisom pogodbe začne izvajati projektiranje in le v kolikor bo pravočasno pridobljeno gradbeno dovoljenje in bodo uspešno pridobljena sofinancerska sredstva iz Sklada za pravični prehod, se izvede tudi del pogodbe, ki se nanaša na gradbena in obrtniška dela.

Prenovljeno stanje
Naš čas

Stavba Stare elektrarne je v slabem stanju in svoje prvotne funkcije ne opravlja že več kot 50 let. Obstoječi historični objekt Stare elektrarne, vključno z zunanjo ureditvijo ter infrastrukturo, želimo rekonstruirati in prizidati ter mu dati novo funkcijo – poslovni objekt (inkubator) z nazivom Stara elektrarna –  center prihodnosti. Predvidena nova funkcija objekta bo namenjena gospodarstvu, podpornemu okolju za gospodarstvo in izobraževanju.

Projektiranje in izvedba obnove bosta potekala v skladu s smernicami in pogoji, ki jih je za obnovo objekta določil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Gradbeno-obrtniška dela bodo predvidoma zaključena septembra 2026.