Večji del Pohrastnika predviden za selitev

Poplave Pohrastnik
Naš čas

Šoštanj, 18. junija – Državni sekretar za koordinacijo ukrepov in aktivnosti za obnovo po poplavah 2023 Boštjan Šefic ter novi državni sekretar v kabinetu predsednika Vlade Jure Leben sta se s sodelavci in strokovnjaki Državne tehnične pisarne sestala z vodstvom občine in s krajani Pohrastnika. Alenka Zupančič z Direkcije RS za vode je predstavila izsledke strokovnih podlag, po katerih je večji del naselja Pohrastnik predviden za preselitev, glede manjšega dela območja pa odločitev še ni dokončna.

Selitev bi bila potrebna, tudi če se na vodotokih izvedejo varovalni ukrepi (suhi zadrževalniki, razbremenjevanje Pake v jezero, čiščenje in poglobitev struge Pake … ).  Župan Boris Goličnik je ob tem dejal, da ga je nekoliko presenetil obseg predvidene selitve, je pa zadovoljen, ker ljudem ni več treba živeti v negotovosti.

Prebivalci so imeli nekaj vprašanj, zanimalo jih je predvsem, kaj jih čaka zdaj. Kot so pojasnili gostje, bo izdelano strokovno mnenje glede odstranitve objektov, ki ga bo pregledala Državna tehnična pisarna in nato še Svet za obnovo, sledila bo 15-dnevna javna razgrnitev z možnostjo podajanja vprašanj in pripomb, na katere bodo dali odgovore. Šele nato bo Vlada sprejela končni sklep. Po vseh teh postopkih bodo sledile cenitve – prebivalci bodo imeli mesec dni časa, da sprejmejo ponudbo.

Župan se je ob koncu zahvalil gostom za predstavljeno in DRSV za delo na urejanju vodotokov, pa tudi ljudem za potrpežljivost in sodelovanje. Dejal je, da razume, da so postopki daljši, da je veliko odvisno od strokovnih podlag, da so se spremenila dejstva in je treba izdelati nove študije, ki so podlaga za nadaljnje odločitve, kljub temu pa je apeliral na vse prisotne, da čim prej pridejo do končnih odločitev.