Vsaj tri drevesa na vsako gospodinjstvo

Sajenje dreves
Naš čas

Učenci velenjskih osnovnih šol Gustava Šiliha in Antona Aškerca so sodelovali pri sajenju 44 novih dreves na travniku med obema šolama. Nagovorila sta jih župan MO Velenje Peter Dermol in arboristka Nataša Dolejši.

Župan je izpostavil, da so se v občini odločili za letošnje akcije sajenja dreves – skupaj okoli 800 - najprej zaradi lanskih neurij, ki so podrla v mestu veliko dreves, nato pa tudi zato, ker je Velenje letos nosilec naziva zeleni list EU. »To dokazuje, da znamo poleg betona, ki je ob rasti mesta nujno potreben, poskrbeti tudi za zelene površine. Ker ob tem pomagajo otroci, se bodo lahko čez desetletja spominjali, da so sodelovali pri sajenju teh dreves.«

Nataša Dolejši je v svojem nagovoru izpostavila število tri: »Gre za oceno visoke kakovosti bivanja v urbanih okoljih. V vsakem mestu naj bi rastla tri drevesa na vsako gospodinjstvo, naj bi bila pokritost z drevesnimi krošnjami na zelenih površinah 30-odstotna in vsako občan naj ne bi imel več kot 300 metrov do najbližje zelene površine.«

Za zagotavljanje pestrosti ekosistema so zbrali različne drevesne vrste ter take, ki so podnebno odpornejše, da bo zasaditev ostala desetletja ali še več. Posadili so med drugim gaber, javor, lipo, cerdifil, tulipanovec, brezo, bor, divji kostanj, magnolijo …