Državno prvenstvo v LEGO robotiki

Tekmovanje v robotiki
Naš čas

Zmotno prepričanje, da so mladi uspešni v digitalnih kompetencah – Prihodnje leto bosta Velenje in Ljubljana gostila evropsko prvenstvo

Velenje 7. junija – V Rdeči dvorani je potekalo tretje državno prvenstvo v LEGO robotiki.  Po besedah Brigite Gorjup, direktorice Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje, je tovrstno državno prvenstvo več kot samo tekmovanje, saj je Šaleška dolina v dobi prestrukturiranja, kjer bodo novi poklici in nova znanja igrali pomembno vlogo.
Podobnega mnenja je bil tudi župan MO Velenje Peter Dermol, ki je ocenil, da bodo v Velenju kot mestu priložnosti tovrstna znanja in sposobnosti potrebovali ne samo mladi podjetniki, temveč tudi večje gospodarske družbe v Šaleški dolini in širše. S tem namenom bodo v občini tudi v prihodnje podpirali in omogočali dogodke, kot je državno prvenstvo v robotiki.

Tovrstno tekmovanje spodbuja razmišljanje

Vodja sektorja za digitalno vključenost pri ministrstvi za digitalno preobrazbo, Mojca Štruc, je uvodoma pozdravila dogodek kot tak in opozorila, da obstaja v javnosti zmotno prepričanje, da so mladi precej uspešni pri digitalnih kompetencah, saj podatki kažejo, da temu ni čisto tako. Pri splošnih kompetencah je Slovenija še v povprečju EU, medtem ko pri strokovnih digitalnih kompetencah mladih zelo zaostajamo. Takšne spretnosti in znanja ima samo 28 odstotkov mladih do 29 let. Na Ministrstvu za digitalno preobrazbo zato zelo podpirajo, da se takšni dogodki, kot je državno prvenstvo iz lego robotike, dogajajo ter da so uspešni in pozitivno naravnani.
Direktor za korporativne in mednarodne odnose pri Edutus Egyetem, Madžar Peter Tamas Szilasi, je dejal, da je dejstvo, da prihajamo v novo dobo, ki jo bodo zaznamovali stroji oziroma roboti, zato je pomembno, da se otroci naučijo, kako z njimi upravljati. Otroke je treba naučiti, da postanejo upravljalci naprav, ne samo uporabniki. Tisti, ki bo imel tovrstna znanja, bo lahko vodilni na tem področju. Tovrstna tekmovanja se mu zdijo vedno dobrodošla, saj spodbujajo razmišljanje in povečujejo motivacijo za učenje. Dodal je še, da se bo tovrstno tekmovanje razvijalo, da bo postalo odlično orodje za učenje, da bo prijavljenih čedalje več ekip in da se bo nivo tekmovanja v naslednjih letih dvigoval.

Ob koncu je Brigita Gorjup potrdila, da bo Velenje skupaj z Ljubljano v prihodnjem letu gostilo evropsko tekmovanje iz robotike.