Kakšna bo usoda »preseljencev« iz Šmartnega ob Paki?

V začetku letošnjega januarja je Vlada Republike Slovenije objavila seznam evidentiranih območij in objektov, predvidenih za odstranitev zaradi lanskoletnih avgustovskih poplav in plazov. Na tem seznamu je bilo tudi 31 objektov z območja Občine Šmartno ob Paki.

Po skoraj pol leta od objave večina lastnikov oziroma prebivalcev objektov s seznama še vedno ne ve, če se bodo morali res preseliti ali ne. Sklepov o odstranitvi objekta, ki je podlaga za nadaljnje korake in dogovore med državo in oškodovanci, z izjemo dveh družin, namreč še niso prejeli.

Sklep o odstraniti objekta je prejela družina iz Velikega Vrha, ki je morala stanovanjsko hišo zapustiti takoj zaradi plazu, ki ga je povzročila vodna ujma; od začetka lanskega avgusta je nastanjena v začasni nastanitvi; drugi stanovanjski objekt s seznama za odstranitev pa stoji v središču Šmartnega ob Paki v neposredni bližini reke Pake in mostu čeznjo. Lanskoletna poplava ni bila prva, ki je stavbo močno prizadela. Že v preteklosti je bila poplavljena do te mere, da so jo morali stanovalci za nekaj časa zapustiti ter jo po povodnji obnoviti. Zdaj jim bo država pomagala do novega, pred poplavami varnega doma.

Na seznamu objektov z območja Občine Šmartno ob Paki, predvidenih za odstranitev, njihovi stanovalci pa za preselitev, je torej še 29 stanovanjskih hiš. Na občinski upravi so povedali, da bo sklepe o določitvi objektov, katerih odstranitev je nujno potrebna in v javno korist, Vlada RS sprejemala postopoma, z vsakim od oškodovancev pa se bo Služba vlade za obnovo po poplavah in plazovih individualno dogovarjala o postopkih, potrebnih za to, da jim bo država skladno z njihovimi željami pomagala do novega doma.

O nadaljnji usodi prebivalcev dela naselja Rečica ob Paki, ki je bilo skupaj s sosednjim Letušem eno najbolj prizadetih območij ob poplavah lanskega avgusta, na podlagi novih hidroloških in geoloških študij, se odloča v teh dneh. O tem, kdo bo zaradi poplavne ogroženosti dobil nov dom, koga pa bodo s protipoplavnimi ukrepi lahko ustrezno zaščitili pred morebitnimi ponovnimi naravnimi nesrečami oziroma izrednimi vremenskimi pojavi, bo dokončno presodil strokovni svet za obnovo po poplavah, ki ga je imenovala Vlada RS. Na sestanku s pristojnim ministrom na Ljubnem ob Savinji prejšnji konec tedna predstavniki Občine Šmartno ob Paki niso slišali v zvezi s tem nič konkretnega.