Na vseh štirih posvetovalnih referendumih ZA

Dan po evropskih volitvah in glasovanju na štirih posvetovalnih referendumih bodo izidom nedeljskega glasovanja prišteli še glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz Slovenije. Čez teden dni pa bodo izidom prišteli še glasove iz tujine.

Rezultati glasovanja v Sloveniji in po volilnih okrajih Velenje 1 in Velenje 2

Posvetovalni referendum o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja,

volilna udeležba v Sloveniji 41,20 %, glasovi: ZA 54,86 %, PROTI 45,14 %

Volilni okraj Velenje 1, volilna udeležba 37,94 %, ZA 57,84 % PROTI 42,16 %

Volilni okraj Velenje 2, volilna udeležba 40,07 %, ZA 51,23 % PROTI 48,77 %

Posvetovalni referendum o uvedbi preferenčnega glasu za volitve v državni zbor

volilna udeležba v Sloveniji 41,18 %, glasovi: ZA 70,82 %, PROTI 29,18 %

Volilni okraj Velenje 1, ZA  73,11 % PROTI 26,89 %

Volilni okraj Velenje 2, ZA  66,92 % PROTI 33,08 %

Posvetovalni referendum o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene

volilna udeležba v Sloveniji 41,15 %, glasovi: ZA 66,64 %, PROTI 33,36 %

Volilni okraj Velenje 1, ZA 68,46 % PROTI 31,54 %

Volilni okraj Velenje 2, ZA 64,66 % PROTI 35,34 %

Posvetovalni referendum o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo

volilna udeležba v Sloveniji 41,20 %, glasovi: ZA 51,55 %, PROTI 48,45 %

Volilni okraj Velenje 1, ZA 53,02 % PROTI 46,98 %

Volilni okraj Velenje 2, ZA 49,49 % PROTI 50,51 %