Velenjski september 1913

Liberalni Slovenski narod je že od začetka septembra spremljal ustanovitev »ljudske knjižnice« v Velenju.

Najprej je 6. septembra 1913 objavil dva poziva rodoljubnim Štajercem in Celjanom naj »posetijo … ogroženo Velenje« »Štajersko. Celjani! V ponedeljek, dne 8. t. m. priredi »Klub naprednih slovenskih akademikov v Celju« skupno z velenjsko C.M. podružnico (Ciril-Metodovo) na vrtu narodne gostilne Ježovnikove v Velenju veliko ljudsko slavnost v prid javnim ljudskim knjižnicam po Sp. Štajerskem ter prepotrebni naši šolski družbi. Dober namen te prireditve in prošnja tamošnjih narodnjakov ne sme ostati brez odziva. Zberimo se v lepem številu ter pohitimo ta dan v ogroženo Velenje v poset tamošnjim rodoljubom. Dokazati jim hočemo, da niso osameli v tem težkem boju, temveč da stoje za njimi tudi drugi, ki jim bije srce za narodno stvar in boljšo bodočnost našega naroda! Z veliko udeležbo podprli bodemo tamošnje rodoljube vsaj moralno ter jih navdušili za nadaljne borbe in uspehe!« Slovenski narod, št. 205, 6. septembra 1913.