Župani v Bruslju o energetski sanaciji stavb

Velenjski župan Peter Dermol se je ta teden v Bruslju udeležil okrogle mize Konvencije županov o energetski sanaciji stavb.

Dogodek so organizirali Združenje mest C40, Globalna konvencija županov za podnebje in energijo (GCoM) ter Evropska konvencija županov v okviru kampanje Prenovimo Evropo.

»Povabili so nas, da predstavimo svoje poglede in korake v sklopu prenove stavb. Gre za zelo pomembno temo, s katero se soočamo tudi v našem mestu. Dogodek je združil župane, podžupane, poslovna združenja, oblikovalce politik EU in ključne deležnike, da bi ocenili dosedanji napredek ter razpravljali o izzivih in priložnostih za prihodnost v zvezi s prenovami stavb ter posodobitvijo evropske podnebne in energetske zakonodaje,« je pred odhodom povedal župan.

Na srečanju je sodeloval s panelom z naslovom Kakšni so naslednji koraki pri prenovi stavb v Evropi in vloga mest. »V Velenju imamo poseben družbeni izziv, ker smo v zeleni preobrazbi daljinskega ogrevanja, pri čemer je eden izmed ključnih ukrepov tudi energetska sanacija vseh stavb v mestu. Prav je, da predstavimo pozitivne izkušnje tako na lokalni kot državni ravni, na drugi strani pa tisto, kar bi morala tudi evropska politika prepoznati kot ključne rešitve, da bi se ljudje hitreje in lažje odločali za energetske sanacije stavb. Po drugi strani so tudi javne stavbe potrebne energetske sanacije in evropska politika lahko tem potrebam sledi. S tem bi v prihodnje veliko lažje z različnimi evropskimi politikami prišli do ustreznejših rešitev.«