Sv. Mihael – Šmihel

Mogočen jesenski svetnik je bil sv.

Mihael, katerega god praznujemo 29. septembra. Do 18. stoletja je bil god tega cerkvenega vojščaka proti poganstvu in nadangela, ki »duše vaga«, celo zapovedan praznik, na njegov god pa so še pred dvema stoletjema po hišah celo koledovali kot le ob največjih treh ali štirih praznikih v letu. Tudi pri nas so nekdaj na Mihaelovo na strniščih, po polju ali po vrtovih začeli žgati kupe suhljadi, ki so ji marsikdaj pridali nekaj zelenja, da se je bolj kadilo kot gorelo; a gorje, če so kupi suhljadi na njivah zagoreli pred sv. Mihaelom – to bi lahko prineslo ujme v deželo.