Šaleška danes / Politika

Občina Velenje zahteva odškodnino

Velenje, 9 septembra – Občina Velenje je na predsednika Vlade Republike Slovenije ter ministra za infrastrukturo in ministrico za okolje in prostor naslovila dopis, v katerem ju opozarjajo na neurejeno področje izplačevanja odškodnin, ki sta jih doslej namenjala občinam Premogovnik Velenje in TEŠ. V Posavju je namreč izplačevanje odškodnin, zaradi delovanja Nuklearne elektrarne Krško, lokalnim skupnostim urejeno z zakonodajo.