V Šoštanju potrdili proračun za leto 2024

Na 10. redni šoštanjski seji so potrdili proračun za leto 2024 v višini 34.300.000 evrov s rahlimi spremembami od osnutka, pri čemer župan Boris Goličnik poudarja, da gre za največji proračun doslej.

Sredstva so namenjena poplavni obnovi, dograditvi, energetski sanaciji in obnovi Osnovne šole Karla Destovnika – Kajuha. Župan pričakuje velike izzive pri izvedbi projekta in pravi, da so tik pred izdajo gradbenega dovoljenja.

Svetniki so sprejeli predlog načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ki služi kot osnova za izvajanje nakupa ali prodaje nepremičnin lokalne skupnosti. Cilj je zagotoviti gospodarno rabo nepremičnin v skladu z zakonodajo. Župan poudarja, da je načrt del proračuna in opredeljuje nakup ter prodajo zemljišč v korist lokalne skupnosti.

Svetniki so znižali tudi najemnine za garažna mesta v Pilon centru, da bi spodbudili uporabo Garažne hiše Šoštanj. Parkiranje in garažna mesta bodo začeli obračunavati s 1. februarjem 2024, pri čemer bo parkiranje v garažni hiši januarja brezplačno.

Na koncu je župan Boris Goličnik pohvalil svetnike za konstruktivno delo, opozoril na uspešne prireditve in koncerte ter izrazil željo po zaključku leta z optimizmom.

Več v zadnji številki Našega časa (52), ki je izšla 29. decembra 2023.