Volilne objave

volitve v evropski parlament 2024
Freepik

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK, Uradni list RS, 41/2007) radijska postaja radio Velenje določa in objavlja obseg, pogoje in način izrabe oglaševalskega prostora za predstavitev poslanskih kandidatov, političnih strank in njihovih programov za volitve v EU parlament in  tri posvetovalne referendum.

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK, Uradni list RS, 41/2007) radijska postaja radio Velenje določa in objavlja obseg, pogoje in način izrabe oglaševalskega prostora za predstavitev poslanskih kandidatov, političnih strank in njihovih programov za volitve v EU parlament in  tri posvetovalne referendum.

Medij določa način, pogoje in obseg opravil medija za izrabo medijskega prostora za predstavitev kandidatk in kandidatov, političnih strank, list in volilnega programa.

O vsebini, obsegu, pogojih in načinu novinarskih člankov in prispevkov, ki obravnavajo volilno kampanjo, kandidatke in kandidate, politične stranke in liste, odloča uredništvo medija samostojno. Medij obvešča javnost v skladu z uredniško politiko.

Kandidatkam in kandidatom, političnim strankam in listam medij ne omogoča brezplačne predstavitve stališč in mnenj ter volilnih programov. Pri popravkih oziroma odgovorih, ki se nanašajo na objavljene informacije, poskusih izrabljanja medijskega prostora za posredno volilno kampanjo, bo medij v času volilne kampanje ravnal po določilih Zakona o medijih.

Medij oglaševalcem za predstavitev kandidatk in kandidatov političnih strank, list in programov zagotavlja enake pogoje za objavljanje volilnih propagandnih sporočil oz. zakup oglaševalskega prostora na spletnih straneh medija in v tiskanih izdajah. Oglasno gradivo mora biti vsebinsko pripravljeno v skladu s predpisi. V skladu s 7. členom zakona o volilni in referendumski kampanji je treba volilne oglaševalske vsebine vedno objaviti z navedbo naročnika. V nobeni od edicij medija niso dovoljena promocijska sporočila v obliki oddaj, predstavitev, javljanj…. Uredništvo si pridržuje pravico, da oglas v primeru neprimerne vsebine zavrne in ga ne objavi. Oglasi so lahko objavljeni le v rednih oglasnih blokih medija, v skladu z internimi pravili oglaševanja.

Na podlagi 50. člena Zakona o medijih (ZMed) je za resničnost in točnost navedb oz. podatkov v oglasu odgovoren naročnik, za skladnost oglasa z zakonom in programsko zasnovo medija pa njegov izdajatelj. Naročena volilno-propagandna sporočila bomo objavljali v skladu s splošnimi pogoji in po veljavnem ceniku, ki velja za čas volilne kampanje za volitve. Naročniki morajo ob naročilu navesti tudi vse elemente naročilnice, ki jih zahteva zakonodaja.

Cenik – evropske volitve 2024

Cenik – posvetovalni referendumi 2024